universal_logo   universal_logo2
urunler
 
 
 
faliyet
  -      Buhar Kazanları
 
3 Geçişli Skoç Tipi Buhar Kazanı - SB
Kazanın ön kapılarından duman borularına, arkasındaki büyük çaplı patlama kapağından cehennemlik tarafına, kazanın üzerindeki adam deliğinden ve en az 2 adet olan el deliğinden su tarafına müdahale edilebilir.
›››
 
 
Su Borulu Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı - SBBK
Su borulu kazanlarımız AVRUPA STANDARDI EN 12952ye göre imal edilmektedir.Kazanın su duvarları boru - lama - boru (membranwall)tarzında sızdırmaz bir şekilde imal edilmektedir.Kullanılan dikişsiz, yeterli kalınlıktaki su boruları EN 10028-2 standardına uygun olarak kullanılmaktadır.
›››
 
 
Karşı Basınçlı Buhar Kazanı - RB
RB tipi silindirik alev-duman borulu buhar kazanları 3 akımlı olup 1.ve 2. akımlar geniş, yanma hücresi içinde tersine dönen alev tarzında teşekkül eder . Bu suretle meydana gelen türbülans sayesinde iyi bir yakıt-hava karışımı sağlanmakta ve yüksek alev sıcaklığında iyi bir yanma elde edilmektedir.
›››
 
Katı Yakıtlı Buhar Kazanı - SBK
Bu sistemde bunkerden alınan katı yakıt bir helezon vida vasıtası ile ızgara altından ocağa besleyerek yakılır. İriliği 50 mm yi geçmemek üzere kömür, tahta parçası, tahta talaşı ve tozu, ay çiçeği kabuğu, zeytin çekirdeği, pamuk artığı (şift), fındık kabuğu ve benzeri katı yakıtları yakar. Bu sisteme haiz buhar kazanlarının verimi minimum % 75 dir. İstendiğinde kısa zamanda doğalgaz ve sıvı yakıt yakar hale getirilebilir.
›››
 
Copyright © 2012 Universal Boiler iso Han Web Tasarım