universal_logo   universal_logo2
urunler
 
 
 
faliyet
  -      Atık Isıdan Geri Kazanım Sis.
 
Eko-Flaş Buhar Ünitesi - E-FC
Buhar kazanından belirli bir işletme basıncında üretilen buhar, kullanım yerinde gizli ısısını bırakarak işletme basıncında yoğuşur ve su halinde kondenstoptan geçerek; atmosfer (açık hava) ile irtibatlı kondens hattına gelir. Basınç düşümü nedeni ile yoğuşum neticesi oluşan suyun bir kısmı tekrar buharlaşır.
›››
 
 
Ekonomizer E-DG
Buhar kazanlarında, kızgın yağ kazanlarında, cam veya benzeri eritme veya kurutma fırınlarında, kojenerasyon tesislerinde bacaya atılan sıcak gazlar vasıtasıyla; kazan besi suyu, kalorifer suyu, sıcak kullanım suyu, proses suyu ısıtılarak; veya yakma havası, ortam havası, proses havaları ısıtılarak geri kazanım sağlanır.
›››
 
 
Kızdırıcı ve Buhar Kurutucu KI
Buhar kazanında ürettiğiniz buharın basıncını değiştirmeden; Buharı kurutmak veya sıcaklığını yükseltmek için doğal gazla çalışan, Otomatik ayarlanabilen, Yüksek sıcaklıklara ve basınca dayanıklı malzemeden imal edilmiş, Emniyetli ve otomatik çalışmasını sağlayan her tür armatürü bulunan, Buhar Kurutucu ve Buhar Kızdırıcı Kazanlar istenilen kapasitede imal edilmektedir.
›››
 
Reküparatörler (Hava Isıtıcısı)
Örneğin kojenerasyon tesislerinde diesel ve gaz motorlarında bacaya atılacak duman gazı sıcaklığı 400.... 500°C; çimento fabrikalarında 400.... 600°C, buhar kazanları ve kızgın yağ kazanlarında 250.... 350°C ve benzeri tesislerde yakıtın türüne göre baca gazı sıcaklıkları 120.... 180°C kadar düşürülebilir.
›››
 
 
Duman Gazı Filtre Sistemi
Yürürlükteki hava kirliliği yönetmeliği gereğince; endüstriyel tesisler; Yanma neticesinde oluşan duman gazlarındaki partikül, CO2, CO, SOx, NOx, emisyon değerlerinin altına indirilmek mecburiyeti vardır. Bu hem kanuni, hem de toplumsal bir zorunluluk haline gelmiştir.
›››
 
Copyright © 2012 Universal Boiler iso Han Web Tasarım