universal_logo   universal_logo2
urunler
 
 
 
faliyet
  -      Degazör Sistemleri
 
Atmosferik Tip Termik Degazör - ÜAD
Atmosfere açık kondens sistemine ve kondens tankına haiz buhar tesislerinde; kazan besi suyu içindeki korozif CO2yi tamamen, 02yi ise maksimum seviyede uzaklaştırmak için, kazan besi suyu degazör kafası içine pülverize (sis halinde) püskürtülür ve buhar ile (varsa flaş buhar ile) sıcaklığı yükseltilir. Sudan ayrılan korozif gazlar degazör kafasından otomatik olarak atılır. Degaze edilmiş kazan besi suyu degazör (kondens) tankında toplanır ve 90°Cde tutulur.
›››
 
 
Basınçlı Tip Termik Degazör - ÜBD
Klasik termik degazörün kazan dairesine konulması için kazan dairesinin yaklaşık 10m. yükseklikte yapılmasının getirdiği inşaat maliyeti; degazörü yukarıya asmak için yapılan çelik taşıyıcı konstrüksiyonun maliyeti; Bir çok kazan dairesine klasik degazör konulması kararında caydırıcı olmuştur.
›››
 
 
Klasik Termik Degazör ÜDP
Buhar kazanı beslenme suyu içinde çözülmüş olarak bulunan serbest Oksijen (02) ve Karbondioksit (CO2) gazları kazanın ve buhar tesisatının metal yüzeylerinde tahribata sebep olurlar.
›››
Copyright © 2012 Universal Boiler iso Han Web Tasarım