universal_logo   universal_logo2
urunler
 
 
 
faliyet
  -      Buhar Kazanları
3 Geçişli Skoç Tipi Buhar Kazanı - SB
 
 
 

DİZAYN : Yüksek basınç, 3 akımlı, alev-duman borulu, silindirik, Skoç tipi buhar kazanları TS EN 12953, Loyd kuralları, EN Normlarına uygun olarak dizayn ve imal edilmektedir.  

  

MALZEME : Zarf, aynalar, yanma hücresi EN 10028 e uygun P265GH veya P295GH kazan sacından, duman boruları EN 10216 veya EN 10217 ye uygun kazan borusundan imal edilmektedir.

  

YÜKSEK VERİM : Kazanın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları, alçak sıcaklık korozyonu yaratmadan bacaya atılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir.

 
 

- Ani Buhar çekimlerine cevap verir.

- Geniş buharlaşma yüzeyine ve buhar hacmine haizdir.

- Büyük ve ondüleli yanma hücresine haizdir.

- İmalata müteakip standart gereği hesaplanan  basınçta hidrolik teste tabi tutulur.

Kazanın ön kapılarından duman borularına, arkasındaki büyük çaplı patlama kapağından cehennemlik tarafına, kazanın üzerindeki adam deliğinden ve en az 2 adet olan el deliğinden su tarafına müdahale edilebilir. 
  
 
Copyright © 2012 Universal Boiler iso Han Web Tasarım